all for sony ericsson mistecko cz

mistecko cz

K700i, Z1010i